BEER NAME
(Click on the link to see my comments)
ALC. % STYLE RATING ratebeer.com retired ?
1. BUECHIBÄRGERBIER HEISS BLICK PLACEBO MÄRZEN 5.5 16a 16.8 link  
2. GUTKNECHT'S HAMMER-BIER MÄRZEN-BIER 5.7 16a 16.4 link retired
3. HERMANN BIER ALTE ST. GALLER BIERE - SCHÖNENWEGEN MÄRZEN 4.6 16a 16 link  
4. STOLLO'S BEST ROT FRENCH OAK SPEZIAL 5 16a 15.6 link  
5. DUCK-RABBIT MÄRZEN 16a 15.6 link  
6. STRÄTTLIGEN BIER SCHNEEGLÖGGLI 5.5 16a 15.2 link  
7. STOLLO'S BEST ROT 5 16a 15.2 link  
8. STALLHAGEN (ÅLANDS) OKTOBERFESTBIER 5.5 16a 15.2 link  
9. LUZERN LUZERNER BIER MÄRZEN 5.3 16a 15.2 link  
10. HERMANN BIER 1856 MÄRZEN 5.4 16a 15.2 link  
11. HEERBRUGGER BIER MÄRZEN 5.6 16a 15.2 link  
12. CHUTZEBRAUI CHUTZE-BRÄU MÄRZEN CHUTZ 16a 15.2 link  
13. PETE'S WICKED OKTOBERFEST 5.8 16a 15 link  
14. WASSERÄMTER MÄRZEN 6 16a 14.8 link  
15. UNSER BIER GRÜNHOPFEN FESTBIER 5.7 16a 14.8 link  
16. SCHWARZBUEBE BIER MÄRZEN 5 16a 14.8 link  
17. OPPIGÅRDS OKTOBERFEST 5.3 16a 14.8 link  
18. NØRREBRO NEW YORK LAGER 5.2 16a 14.8 link retired
19. LA ROUGET DE LISLE PRINTANIÈRE 5.9 16a 14.8 link  
20. JOH. ALBRECHT (DÜSSELDORF) ROTGOLD 16a 14.8 link